Генетика

Гинка Генова, Меглена Китанова, Олга Кръстанова

65.00 лв.

Безплатна доставка при поръчка над 50 лв.

Допълнителна информация

Автор

, ,

Националност

Жанр

Корица и оформление

Галя Кръстева

Цветност

Цветни снимки

Формат

17,0 х 24,0 см

Страници

580

ISBN

978-954-300-189-7

Описание

2020 година започна с едно значимо събитие за нашите академични среди. Издателство „Гея-Либрис“ публикува учебник по генетика за студенти от Биологическия факултет на СУ „Кл. Охридски“, с което наруши една десетилетна пауза. Автори на изданието са известни специалисти, преподаватели в катедра „Генетика“ на Биологическия факултет при СУ: проф. д-р Г. Генова, гл. асист. д-р М. Китанова и гл. асист. д-р О. Кръстанова, като първият автор е и научен редактор. Те освен че провеждат основни и специализирани курсове по генетика със студенти, със своите знания и умения съдействат за изграждането на млади специалисти, намиращи реализация в различни области на генетиката. Учебникът съдържа 19 глави, които отразяват основните проблеми на генетиката. Достойнство е прекрасният печат и оформление на изданието. Всяка глава завършва с обобщение и въпроси, които улесняват читателя по-лесно да възприеме и осмисли представената информацията. Авторите на учебника в достъпна форма, ясно и с прекрасни илюстрации и схеми са разработили всяка глава. Едновременно с това учебникът представлява научен справочник, снабден с най-съвременна литература и генетични термини, за всеки от който е дадено конкретно определение. Неслучайно учебникът започва с молекулни основи на наследствеността. Това от една страна събужда интереса и любопитството на читателя, и от друга съдейства за по-лесното разбиране на редица сложни генетични механизми и процеси, разглеждани в учебника. Подробно и увлекателно е представена класическата генетика – законите на Мендел и закономерностите на унаследяване на признаците. Читателят може да се запознае с генетичните основи на многообразието от цветове и форми в растителното и животинско царство. Разглеждат се и проблеми от цитогенетиката, различни видове хромозоми, техните структурни и бройни изменения. Какво представлява ДНК, нейната структура при прокариоти и еукариоти, мутации и репарации на ДНК, защо поколението не е пълно копие на родителите, каква е функцията на гените, как се регулира генната експресия, рекомбинативни ДНК технологии и какво е тяхното приложение – въпроси, които намират отговор в учебника. Обсъждат се проблеми на популационната генетика и молекулярната еволюция. В еволюционен аспект са разгледани едни и същи гени, които участват в развитието на систематично отдалечени видове. Разработен е и един изключително важен медицински проблем – раковите заболявания, генетичната природа на рака, гени, свързани с възникването и развитието на болестта.
Широкият спектър от генетични въпроси, обсъждани в учебника, го прави ценен не само за обучението на студенти, но той представлява интерес и за по-широк кръг от специалисти: биолози, медици, биотехнолози, агрономи, животновъди както и за всеки, който се интересува от науката генетика.
Проф. д-р дбн П. Михайлова,
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

Допълнителна информация

Автор

, ,

Националност

Жанр

Корица и оформление

Галя Кръстева

Цветност

Цветни снимки

Формат

17,0 х 24,0 см

Страници

580

ISBN

978-954-300-189-7

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Генетика“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

За Автора

Гинка Генова


Професор Гинка Генова е дългогодишен преподавател в катедра „Генетика“ на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където е извеждала основни и специализирани курсове по генетика на студенти от бакалавърските и магистърските програми. Специализирала е в престижни университети в Русия, Англия и САЩ. Научните є интереси са в областта на неврогенетиката и молекулната генетика. Публикувала е редица статии в тези области и е била научен ръководител на успешно защитили дипломанти и докторанти.

Виж още от същия автор

За Автора

Меглена Китанова


Меглена Китанова е главен асистент в катедра „Генетика“ на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Получава магистърската и докторската си степен в същия университет. Понастоящем води лекционни курсове по генетика и по генетика на развитието на студенти от бакалавърски и магистърски програми в СУ. Научните є интереси са главно в област­та на растителната цитогенетика, епигенетиката и генетиката на развитието.

Виж още от същия автор

За Автора

Олга Кръстанова


Олга Кръстанова е главен асистент в катедра „Генетика“ на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Докторската си степен е получила в Института по биохимия „А.Н.Бах“ на Руската академия на науките, след което е работила в Института по микробиология на БАН. Води лекционен курс по обща и популационна генетика за студенти от бакалавърската програма и по генетика на рака – за студенти от магистърските програми на Биологическия факултет на СУ. Научните є интереси са в областта на микробната биохимия и генетика и на канцерогенезата.

Виж още от същия автор
Количката е празна