Качество на въздуха

Николай Козарев

ИЗЧЕРПАНА

Допълнителна информация

Автор

Националност

Жанр

Корица и оформление

Галя Кръстева

Страници

212

Формат

16,50 x 24,50 см

Цветност

Четирицветна

ISBN

978-954-300-147-7

Описание

Книгата разглежда проблемите на мониторинга и управлението на качеството на атмосферния въздух. Тя предлага необходимия минимум от познания относно важни особености на атмосферата, които имат отношение към състоянието на въздуха.
Разгледани са основните източници на замърсяване, като акцентът се поставя върху антропогенните. Изложени са методите и инструментариумът на мониторинга на качеството на въздуха както и статистическите методи за обработка на данните от измерване.
Централно място в книгата заема математичното моделиране, като основен подход за оценка на замърсяването, изясняване на причините за това и управление на качеството на въздуха. Прилагането на изложените в книгата методи, принципи и инструменти е илюстрирано в подходящ практически пример.

Допълнителна информация

Автор

Националност

Жанр

Корица и оформление

Галя Кръстева

Страници

212

Формат

16,50 x 24,50 см

Цветност

Четирицветна

ISBN

978-954-300-147-7

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Качество на въздуха“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

За Автора

Николай Козарев

Професор Николай Козарев завършва специалност „Автоматизация на производството“ в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София. В същия университет той преподава от 1975 година. През 1987 година защитава дисертация на тема „Алгоритмизация и програмно осигуряване на изследването и управлението на абсорбционни апарати и системи“. От 1975 до 1991 година, през която Николай Козарев придобива научното звание „доцент“ по автоматизация на инженерния труд, той преподава в кат. „Автоматизация на производството“, а научно-изследователската му работа е насочена към изследване и оптимално управление производствени процеси в химическата промишленост, нефтопреработката, енергетиката и металургията. Интересът му към екологията и опазването на околната среда и най-вече към оценка и управление на качеството на атмосферния въздух започва от началото на деветдесетте години. От 2011 до 2017 година той е ръководител на катедра „Инженерна екология“ към ХТМУ, а през 2016 година придобива академичната длъжност професор по екология и опазване на околната среда. Научно-изследователската работа и научните му публикации през последните 20 години са посветени изцяло на опазването на чистотата на атмосферния въздух.

Виж още от същия автор
Количката е празна