Българска трапеза

Отстъпка 10%

19.99 лв. 17.99 лв.

Празнични обичаи. Традиционни готварски рецепти

Допълнителна информация

Съставител

Магда Николова

Националност

Жанр

Страници

160

Формат

17,00 х 24,00 см

Корици

Твърди корици

ISBN

978-954-8645-29-4

Описание

Съвременният човек не познава доб­­­ре праз­­­нич­­­ния календар. Не сме си­­гур­­­ни как­­­во сим­­­во­­ли­­зи­­ра съответ­­­ни­­ят праз­­­ник, как­­­ви са тра­­ди­­ци­­и­­те и оби­­ча­­и­­те, за­­дъл­­­жи­­тел­­­ни за не­­го, т.е. не знаем „как­­­во се пра­­ви на то­­зи ден“. Нямаме представа и как­­­ви яс­­­тия да сло­­жим на тра­­пе­­за­­та, ни­­то как да ги при­­гот­­­вим. А то­­ва е мно­­го важ­­­но, за­­що­­то яс­­­ти­­я­­та имат ма­­ги­­чес­­­ко зна­­че­­ние, те са сво­­е­­об­­­раз­­­ни зак­­­ли­­на­­ния за здра­­ве, пло­­до­­ро­­дие, спо­­лу­­ка, а съ­­що и жер­­т­­­ва – кур­­­бан за зли­­те си­­ли, та по то­­зи на­­чин да се пред­­­па­­зим от ло­­ши съ­­би­­тия, от бо­­лес­­­ти и не­­ус­­­пе­­хи.

Цел­­­та на кни­­гата „Българска трапеза“, в ко­­я­­то сме вклю­­чи­­ли 56 голе­­ми бъл­­­гар­­с­­­ки праз­­­ни­­ка, е да за­­поз­­­нае чи­­та­­те­­ли­­те с ха­­рак­­­тер­­­ни­­те оби­­чаи за най-важ­­­ни­­те праз­­­ни­­ци, ко­­и­­то се по­­чи­­тат у нас.

В на­­ча­­ло­­то на гла­­ва­­та, пос­­­ве­­те­­на на все­­ки от­­­де­­лен праз­­­ник, е посоче­­но не­­го­­во­­то съ­­дър­­­жа­­ние в съ­­от­­­вет­­с­­т­­­вие с раз­­­би­­ра­­ни­­я­­та на правос­­­лав­­­но­­то хрис­­­ти­­ян­­с­­т­­­во.

След то­­ва са опи­­са­­ни най-важ­­­ни­­те об­­­ре­­ди, ри­­ту­­ал­­­ни дейс­­т­­­вия и вяр­­­ва­­ния, ха­­рак­­­тер­­­ни за все­­ки праз­­­ник.

Нак­­­рая са по­­со­­че­­ни тра­­ди­­ци­­он­­­ни­­те хра­­ни и яс­­­тия за все­­ки праз­­­ник и ня­­кои ре­­цеп­­­ти за тях­­­но­­то при­­гот­­­вя­­не. Тук са включени как­то старинни, добре познати готварски рецепти, така по-съвре­мен­ни, но напълно съобразени с духа и изискванията на съответ­ния праз­­ник.

Допълнителна информация

Съставител

Магда Николова

Националност

Жанр

Страници

160

Формат

17,00 х 24,00 см

Корици

Твърди корици

ISBN

978-954-8645-29-4

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Българска трапеза“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Количката е празна