Мария Славова

Проф. Мария Славова е завършила Юридическия факултет на СУ”Св. Кл. Охридски”. След защитата на докторската си дисертация през 1985 г. преподава административно право и административен процес, международно административно право и европейска публична администрация в Юридическия и Философския факултет на университета, а също нормотворчество, европейско и сравнително административно право, публична администрация, висша администрация, бежанско право, защита на правата на човека и правата на малцинствата в Новия български университет, Бургаския свободен университет, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Института за европейски изследвания и информация към МВнР и Югозападния университет „Неофит Рилски”. М. Славова е гост-професор в колежа “Св. Антоний” в Оксфорд, Великобритания и съветник в Правния отдел на Министерския съвет. В мандата на първото българско демократично правителство е избрана за национален координатор към OECD Париж. М. Славова е основател и редактор на първото в страната студентско правно списание “Правен преглед”, организатор и лектор в първата студентска Правна клиника. От 1995 г. М. Славова е експерт в Столичния общински съвет, а от 2001 г. – главен експерт към Комисията по въпросите на гражданското общество в 39 Народно събрание. Тя е първият председател на българския клон на движението “Vital Voices – Women in Democracy”. От 2002 г. е член на Комитета на честта на движението “Паневропа – България”.

Показване на единичен резултат

Количката е празна