Гинка Генова

Професор Гинка Генова е дългогодишен преподавател в катедра „Генетика“ на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където е извеждала основни и специализирани курсове по генетика на студенти от бакалавърските и магистърските програми. Специализирала е в престижни университети в Русия, Англия и САЩ. Научните й интереси са в областта на неврогенетиката и молекулната генетика. Публикувала е редица статии в тези области и е била научен ръководител на успешно защитили дипломанти и докторанти.

Показване на единичен резултат

Количката е празна