Розалия Бикс

Проф. д.изк. РОЗАЛИЯ БИКС (3.09.1933 – 6.11.2013) е изтъкнат историк и изследовател на българския оперен театър, с респектиращо по своите мащаби и научен принос музиколожко творчество. Завършила Театрознание в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ (1957) и теоретичен отдел в ДМА „П. Владигеров“ (1972), тя работи в Института за изкуствознание при БАН от 1959 до смъртта си. Автор е на 10 мащабни разработки, около 150 студии и над 1500 музикалнокритични и публицистичи публикации (рецензии, отзиви, статии, експертни обзори и оценки, интервюта) в специализирания и периодичния ни печат, в БНТ и БНР. Създател на изследователска група (ИГ) „Музикален театър“ към Института за изследване на изкуствата при БАН (1995) и идеен вдъхновител на мащабните колективни проекти на групата, с общо наименование „Български музикален театър. Опера. Балет. Оперета. Мюзикъл“.

Показване на единичен резултат

Количката е празна