Владимир Иванов

Проф. Владимир Иванов (1923–2002 г.) е работил като ръководител на Катедрата по психиатрия във Висшия медицински институт, Варна; ръководител на Катед­рата по психиатрия към Медицинския универсиет, София; директор на Научния институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, София; национален специалист по психиатрия.Автор и съавтор на 40 монографии, учебници и ръководства. Основател и главен редактор на сп. „Психосоматична медицина“ и редактор на сп. „Неврология, психиатрия и неврохирургия“.

Показване на единичен резултат

Количката е празна