Николай Козарев

Професор Николай Козарев завършва специалност „Автоматизация на производството“ в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София. В същия университет той преподава от 1975 година. През 1987 година защитава дисертация на тема „Алгоритмизация и програмно осигуряване на изследването и управлението на абсорбционни апарати и системи“. От 1975 до 1991 година, Николай Козарев преподава в кат. „Автоматизация на производството“, а научно-изследователската му работа е насочена към изследване и оптимално управление производствени процеси в химическата промишленост, нефтопреработката, енергетиката и металургията. Научно-изследователската работа и научните му публикации през последните 20 години са посветени изцяло на опазването на чистотата на атмосферния въздух.

Показване на единичен резултат

Количката е празна