Нели Петрова

Нели Петрова завършва висшето си образование-магистър в СУ „Св. Кл. Охридски “, първа специалност – Социално-икономическа география, втора специалност – Английска филология. Професионална специализация във Великобритания.
Завършва втора магистърска степен по Икономика, специалност „Управление на европейски и международни проекти “ в УНСС.
Преподавател по География и икономика на английски език.
Дългогодишен член на екипите за създаване на учебното съдържание и учебните програми за ДЗИ и за профилирана подготовка по География и икономика.Член на националната комисия за провеждането на олимпиадата по География и икономика, няколко пъти ръководител на Националния отбор.
Автор на множество помагала по География и икономика на английски език. Оценител на учебници и учебни помагала.
Базов учител към СУ „Св. Кл. Охридски “. Член на редица комисии по въпросите на образованието към МОН, РУО на МОН, СО.
Ръководител на образователни проекти и програми – национални и европейски. Два пъти спечелени международни проекти по „Еразъм+“.
Директор на Първа английска езикова гимназия, в която завършва и средното си образование.

Показване на всички 3 резултата

Количката е празна