Мелания Гьошева-Богоева

Доц. д.б.н. Мелания Гьошева работи в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Хоноруван преподавател е по микология в катедра Ботаника на Биологическия факултет, СУ. Автор е на много публикации и книги. Ръководи и участва в редица национални и международни науч­ни проекти, свързани с изследване и опазване на гъбите. Тя е един от авторите на Червения списък на гъбите в България, на Червената книга на България и на Картата за разпространението на ядливите гъби у нас.

Показване на всички 5 резултата

Количката е празна