Мария Друмева-Димчева

След като завършва СУ, Мария Друмева работи като гимназиален преподавател по биология в София. После започва работа в Института по ботаника при БАН, където защитава дисертацията „Макромицети в изкуствени борови насаждения в България“. Има множество публикации, съавтор е на четири книги за гъбите.

Показване на всички 5 резултата

× 150 гъби
1

x

16.90 лв.
Междинна сума : 16.90 лв.

Количка Поръчка