Ивана Сайко

Ивана Сайко e хърватска режисьорка и драматуржка. Родена е в Загреб през 1975. Завършва Академията за театрално изкуство в родния си град, специалност драматургия. Тя e една от най-успешните съвременни писателки от по-младото градско поколение, известна театрална режисьорка, преподавателка в Академията за театрално изкуство и редакторка на престижни хърватски списания. Носителка е на много национални награди за драматургия. Превеждана е на английски, немски, френски, италиански, словенски, чешки, словашки език. Ро­ма­нът є Рио бар по­лу­ча­ва прес­тиж­на­та хър­ват­с­ка ли­те­ра­тур­на наг­ра­да Иван Го­ран Ко­ва­чич за най-доб­ра про­за на го­ди­на­та (2006).

Показване на единичен резултат

Количката е празна