Емилия Жунич

Гл. ас. д-р Емилия Жунич се дипломира по „Организация и управление“ и „Промишлендизайн“ в ТУ „ВасилАприлов” – Габрово (1991). Професионално свързана със Старозагорската опера – като завеждащ отдел „Реклама и връзки с обществеността“ и „Снимков и документален архив”, изработва немалко програми и други материали за оперни представления и юбилейни албуми (1995, 2005) на Държавна опера – Стара Загора. Участва активно в събираческата и научноизследователската дейност на ИГ „Музикален театър“ (от 1996). През 2014 в Института за изследване на изкуствата при БАН защитава дисертация на тема „Ролята на солиста-певец в българския музикален театър (по материали от професионалния музикален театър в СтараЗагора)“, а от 2015 е назначена за главен асистент.

Показване на единичен резултат

Количката е празна