Георги Георгиев

Проф. д-р Георги Георгиев е роден на 30 април 1950 г. в град Кюстендил. Завършил е специалност „Физическа география“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор и доцент по „Екология и опазване на екосистемите“. Ръководител е на катедра „Туризъм“ в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Научните му приноси са обобщени в над 80 статии, публикувани у нас и в чужбина. Автор е и на четири учебника, няколко книги и реди¬ца научнопопулярни статии. Взел е участие като ръководител или експерт в няколко проекта на програмата „Леонардо да Винчи“ по трансгранично сътрудничество.

Показване на всички 3 резултата

Количката е празна