Превод и редактиране

Превод и редактиране на художествени, публицистични, научни и научнопопулярни текстове  на книги и статии от английски, немски, италиански, румънски, словашки, чешки, полски, руски, литовски, сръбски. Показваме ви откъси от преведени от наши преводачи книги.
Количката е празна