Мария Друмева-Димчева

След като завършва СУ, Мария Друмева работи като гимназиален преподавател по биология в София. После започва работа в Института по ботаника при БАН, където защитава дисертацията „Макромицети в изкуствени борови насаждения в България“. Има множество публикации, съавтор е на четири книги за гъбите.

Показване на всички 5 резултата

× 50 гъби, трета част
1

x

4.00 лв.
Междинна сума : 4.00 лв.

Количка Поръчка